จันทบุรี
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
ท่าใหม่
ยายร้า
สีพยา
บ่อพุ
พลอยแหวน
เขาวัว
เขาบายศรี
สองพี่น้อง
ทุ่งเบญจา
รำพัน
โขมง
ตะกาดเง้า
คลองขุด
เขาแก้ว
เกาะช่องสะบ้า
โป่งน้ำร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
กิ่งเขาคิชฌกูฏ

ตำบลเขาบายศรี

ประเทศไทย > ภาคตะวันออก > จ.จันทบุรี > อ.ท่าใหม่

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านโป่งกวาง , หมู่2 บ้านไร่ป๋า , หมู่3 บ้านเขาบายศรี , หมู่4 บ้านเขาบายศรี , หมู่5 บ้านเขาบายศรี , หมู่6 บ้านหนองฉวี , หมู่7 บ้านหนองฉวี , หมู่9 บ้านคลองกะพง , หมู่10 บ้านยางระหง , หมู่11 บ้านมาบโอน , หมู่12 บ้านเขาสุกิม

จำนวนประชากรใน ตำบลเขาบายศรี
  จำนวนหลังคาเรือน : 1,626 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 4,676 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 591 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 160 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 142 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 19 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 16 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 483 คน   จำนวนผู้พิการ : 41 คน
 
 

รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลเขาบายศรี
 
ต.เขาบายศรี   22120